مراقبت های زراعی زعفران: | بلاگ

مراقبت های زراعی زعفران:

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

مراقبت های زراعی:
« 1(. آبیاری:
در نقاط مختلف بسته به وضع آب و هوایی منطقه از اواسط مهرماه تا دهه اول
آبانماه آبیاری زعفران شروع میگردد. با توجه به اینکه عمل آبیاری باعث تحریک
گیاه شده و گیاه زعفران را از خواب بیدار می کند. آب اول باید خیلی با دقت و
حساسیت خاصی انجام گیرد تا برداشت زعفران با اشکال مواجه نشود.
تمام نقاط زمین باید به طور کافی و یکنواخت آب بخورد تا گلهای یک قطعه با هم
و همزمان بیرون بیایند. آب اول باید زمانی انجام شود که اول گلها و بعد برگهای
زعفران ظاهر شوند.
اگر آب اول زودتر انجام گیرد، قبل از گلها برگها ظاهر شده و برداشت گلها با
مشکل مواجه میشود و اگر از موعد مقرر دیرتر انجام شود، ممکن است سرما باعث
از بین رفتن گلها شود.
پس از آبیاری 15-20 روز طول می کشد تا گلها ظاهر شوند. با توجه به اینکه
دوره گلدهی زعفران 15-20 روز به طول می انجامد، پس از اتمام گلدهی آب دوم
را به زعفران می دهند که به زائیج آب معروف است.
آب سوم زعفران پس از وجین و پخش کودهای شیمیایی به زمین داده میشود که
به آب وجین معروف است. آب آخر زعفران به زردآب یا مرگ آب معروف است
که این آب باید با دقت و حساسیت خاصی انجام گیرد، زیرا در درشت شدن پیازها
بسیار مؤثر است.
...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 0:00