مراقبت های زراعی زعفران:

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
مراقبت های زراعی:
« 1(. آبیاری:
در نقاط مختلف بسته به وضع آب و هوایی منطقه از اواسط مهرماه تا دهه اول
آبانماه آبیاری زعفران شروع میگردد. با توجه به اینکه عمل آبیاری باعث تحریک
گیاه شده و گیاه زعفران را از خواب بیدار می کند. آب اول باید خیلی با دقت و
حساسیت خاصی انجام گیرد تا برداشت زعفران با اشکال مواجه نشود.
تمام نقاط زمین باید به طور کافی و یکنواخت آب بخورد تا گلهای یک قطعه با هم
و همزمان بیرون بیایند. آب اول باید زمانی انجام شود که اول گلها و بعد برگهای
زعفران ظاهر شوند.
اگر آب اول زودتر انجام گیرد، قبل از گلها برگها ظاهر شده و برداشت گلها با
مشکل مواجه میشود و اگر از موعد مقرر دیرتر انجام شود، ممکن است سرما باعث
از بین رفتن گلها شود.
پس از آبیاری 15-20 روز طول می کشد تا گلها ظاهر شوند. با توجه به اینکه
دوره گلدهی زعفران 15-20 روز به طول می انجامد، پس از اتمام گلدهی آب دوم
را به زعفران می دهند که به زائیج آب معروف است.
آب سوم زعفران پس از وجین و پخش کودهای شیمیایی به زمین داده میشود که
به آب وجین معروف است. آب آخر زعفران به زردآب یا مرگ آب معروف است
که این آب باید با دقت و حساسیت خاصی انجام گیرد، زیرا در درشت شدن پیازها
بسیار مؤثر است.

  • مطالب مرتبط
  • عوامل موثر بر افزایش کمی و کیفی زعفران:
  • کاشت ردیفی در بین ردیفهای باغات:
  • میزان کود مصرفی در هکتار برای زعفران:
  • کاشت زعفران_تراکم پیاز(بنه)زعفران:
  • مهم ترین عملیات به زراعی زعفران:
  • زعفران:
  • نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 0:00
    برچسب‌ها :