تهیه زمین برای کاشت زعفران:

ساخت وبلاگ
چکیده : در تهیه زمین به منظور کاشت زعفران الزم است توجه خاصی معمول شود. در فرصتهای مناسب در پائیز و زمستان ... با عنوان : تهیه زمین برای کاشت زعفران: بخوانید :
در تهیه زمین به منظور کاشت زعفران الزم است توجه خاصی معمول شود. در
فرصتهای مناسب در پائیز و زمستان زمین مورد نظر را شخم عمیق می زنند و در
بهار نیز با قطع بارانهای بهار، با کولتیواتور شخم می زنند تا علفهای هرز از بین برود
و کلوخه ها نرم شود و برای نرم کردن کلوخه ها از دیسک هم می توان استفاده
کرد. چنانچه زمین دارای سنگ و با علفهای هرز باشد باید از سطح زمین جمع آوری
شوند. پس از این عمل 40-80 تن کود حیوانی پوسیده، 200 کیلوگرم کود فسفات
و 250 تا 300 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم به زمین اضافه می نمایند و با شخم به
زمین اضافه میکنند.
فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵...
ما را در سایت فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 0:00