تهیه زمین برای کاشت زعفران:

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
در تهیه زمین به منظور کاشت زعفران الزم است توجه خاصی معمول شود. در
فرصتهای مناسب در پائیز و زمستان زمین مورد نظر را شخم عمیق می زنند و در
بهار نیز با قطع بارانهای بهار، با کولتیواتور شخم می زنند تا علفهای هرز از بین برود
و کلوخه ها نرم شود و برای نرم کردن کلوخه ها از دیسک هم می توان استفاده
کرد. چنانچه زمین دارای سنگ و با علفهای هرز باشد باید از سطح زمین جمع آوری
شوند. پس از این عمل 40-80 تن کود حیوانی پوسیده، 200 کیلوگرم کود فسفات
و 250 تا 300 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم به زمین اضافه می نمایند و با شخم به
زمین اضافه میکنند.

  • مطالب مرتبط
  • عوامل موثر بر افزایش کمی و کیفی زعفران:
  • نکاتی باید قبل از کاشت به آن توجه کرد:
  • کاشت زعفران درگلدان (خرید پیاز زعفران با بهترین کیفیت ازما)
  • فروش پیاز زعفران سورت شده برای اولین بار در ایران
  • کاشت ردیفی در بین ردیفهای باغات:
  • میزان کود مصرفی در هکتار برای زعفران:
  • نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 0:00
    برچسب‌ها :