آب و هوای مناسب زعفران:

ساخت وبلاگ
چکیده : عوامل آب و هوایی متغییرهای کنترل نشده ای هستند که در تمامی مراحل زندگی گیاه اثر دارد. این اثرات در ... با عنوان : آب و هوای مناسب زعفران: بخوانید :

عوامل آب و هوایی متغییرهای کنترل نشده ای هستند که در تمامی مراحل
زندگی گیاه اثر دارد. این اثرات در گیاهان چند ساله به مراتب بیشتر از گیاهان
یکساله میباشد. اطالع از شرایط آب و هوایی هر منطقه و همچنین اطالع از نیازهای
بیوکلیمایی هر گیاه این امکان را بوجود می آورد که می توان از عوامل جوی مساعد ومناسب بهره گیری نمود و نیز به موقع خسارات عوامل جوی نا مساعد را کاهش داد.  
اکثر مناطق زعفران کاری موجود در خراسان بین عرضهای 33/5 تا 35/5درجه
شمالی و بین طولهای جغرافیایی 57 تا60 درجه شرقی واقع شده اند.
زعفران گیاهی نیمه گرمسیری است و در نقاطی که دارای زمستانهای مالیم و
تابستانهای گرم و خشک است به خوبی می روید. مقاومت زعفران در مقابل سرما
زیاد بوده و تا 10- درجه تا 15 ً - درجه و بعضا تا 20- درجه سانتی گراد را تحمل
می کند. ولی وجود یک پائیز خنک، بدون یخبندان و بدون بارندگی برای گلدهی و
برداشت محصول الزم است. بطوری که دمای هوا در هنگام گلدهی 8-16 درجه
سانتیگراد و حداکثر 19 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی هوا حدود 40-50 درصد
باشد. حداکثر دمای قابل تحمل این گیاه 40 درجه سانتی گراد است و این گیاه در
ارتفاع 1300 تا 2300 متر از سطح دریا عملکرد خوبی را نشان می دهد.
فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵...
ما را در سایت فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 0:00