مشخصات زعفران زراعی:

ساخت وبلاگ
چکیده : زعفران مزروعی مانند زعفران های زینتی گیاهی است علفی، دائمی و دارای ساقههای زیر زمینی یا بنه میباشد ... با عنوان : مشخصات زعفران زراعی: بخوانید :
زعفران مزروعی مانند زعفران های زینتی گیاهی است علفی، دائمی و دارای
ساقههای زیر زمینی یا بنه میباشد که در بین کشاورزان به پیاز زعفران مشهور است.
پوشش روی بنه از نوع الیاف طولی موازی به رنگ قهوه ای است. در رأس پیازها
بسته به درشتی و شادابی آنها از 1-4 جوانه رأسی دیده میشود. جوانه های رأسیگل و برگ تولید میکنند. پیاز جدید اغلب در باالی پیازهای قبلی بوجود میآید و به  
همین دلیل پیازهای جدید به سطح خاک نزدیک می شوند.
درشتی پیازها از 1-20 گرم متفاوت هستند. ریشه های زعفران افشان و کوتاه
بوده، از این رو خاک عمیق و حاصلخیز و سبک برای رشد و نمو پیازها مناسب
میباشد.
پوشش گل از سه کاسبرگ و سه گلبرگ همرنگ بنفش تشکیل شده است. به
طوری که تشخیص کاسبرگها از گلبرگها مشکل میباشد. تعداد پرچمها سه عدد،
طول پرچمها دو برابر بساک و زرد رنگ است.
تخمدان گل زعفران در داخل چمچمه و در چند سانتیمتری سطح خاک قرار دارد.
خامه میله باریک و بلندی است که از روی تخمدان بیرون میآید و در انتها به سه
کالله قرمز عنابی ختم میشود. طول هر رشته کالله 2-3 سانتیمتر و هر رشته کالله
ظاهر بوقی شکل دارد. دهانه بوق دندانهدار و پهن و به عرض 3-4 میلیمتر است.
قسمت مورد استفاده زعفران همین کالله سه شاخه است.
ً بعد از ظهور گلها ظاهر میشود، مگر آنکه در آبیاری زعفران تعجیل
برگها معموال
ً شود. برگها مستقیما از روی پیاز خارج میگردد و فاقد ساقه هوایی است. برگهای
زعفران سر نیزه ای باریک و به ارتفاع 30-40 سانتی متر میرسد. مجموعه برگها و
گلهای مربوط به یک جوانه رأسی در داخل یک چمچمه دو کفه ای سفید رنگ قرار
دارد. وظیفه چمچمه حفاظت از اندامهای رویشی و زایشی میباشد. چمچمه اولین
اندامی است که سطح خاک را می شکافد و از خاک بیرون میآید.
فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵...
ما را در سایت فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 0:00