اهمیت زعفران:

ساخت وبلاگ
چکیده : اهمیت زعفران: زعفران با نام علمی Crocus Sativus از جمله محصوالت صادراتی کشاورزی ً ایران است که در ... با عنوان : اهمیت زعفران: بخوانید :
اهمیت زعفران:
زعفران با نام علمی Crocus Sativus از جمله محصوالت صادراتی کشاورزی
ً ایران است که در وضعیت اقتصادی و اجتماعی زعفران کاران که عمدتا جزء مناطق
خشک و کم باران است، تاثیر قابل توجهی دارد. 98% زعفران ایران در مناطق
جنوبی خراسان تولید میشود.
عواملی که باعث کشت این گیاه استراتژیک گردیده عبارتند از:
1(. نیاز به آب کم:
مهمترین عامل گسترش و توسعه این گیاه در مناطق خشک و کم آب، نیاز کم این
گیاه به آب آبیاری است. حداکثر نیاز آبی این گیاه حدود 6هزار متر مکعب میباشد.
نکته مهم و قابل تامل این که این گیاه زمانی به آب نیاز دارد که سایر گیاهان زراعی
نیاز به آب نداشته یا اینکه کمتر به آب آبیاری نیاز دارند. نیاز آبی این گیاه از حدود
نیمه مهرماه شروع و تا حدود نیمه اردیبهشت ماه ادامه دارد.
2(. ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت:
 با توجه به اینکه عملیات کاشت، داشت، برداشت زعفران با نیروی انسانی انجام
می ً گیرد و تقریبا ادوات خاصی بکار نمی رود، هر هکتار زعفران کاری جهت امر
کاشت، داشت و برداشت و جداسازی کالله از سایر اجزاء گل به 270 نفر روز
کار نیاز دارد. با توجه به اینکه هر 200 نفر روز کار در سال یک شغل دائم ایجاد
مینماید، در وضع موجود هر هکتار زعفران بیش از یک نفر اشتغال زائی دارد.
از طرفی نظر به اینکه داشت و برداشت زعفران کار سخت و طاقت فرسایی
نمی ً باشد، تقریبا تمام اعضای خانوار کشاورز می توانند در امر کاشت، داشت و
برداشت و جداسازی کالله کمک نمایند.
3(. ارزش اقتصادی باال:
بر طبق برآوردهای انجام گرفته، میانگین تولید محصول سالیانه به ازاء هر هکتار
حدود 5 کیلوگرم کالله خشک زعفران است که با توجه به قیمت باالی زعفران،
درآمد خوبی نسبت به سایر محصوالت با توجه به آب مصرف شده عاید کشاورز
خواهد شد. قیمت زعفران در سال جاری حداقل 18000000ریال میباشد.
4(. صادرات و ارز آوری:
بیشتر زعفران تولیدی ایران به سایر کشور ها صادر میشود که با توجه به ارزش
آن، درآمد قابل قبولی عاید ایران میگردد. بطوری که در سال 83 ایران با تولید
213/62 تن زعفران رو به رد بود که مقدار 172 تن از آن را به 41 کشور جهان
صادر نموده است.
5(. امکان بهره برداری:
9-8 سال در یک نوبت کاشت.
6(. ماندگاری زیاد محصول
7(. به ماشن آالت سنگین و تکنولوژی پیچیده نیاز ندارد.
8(. حجم محصولی تولید اندک و نیاز به انبارهای بزرگ نداشته و حمل و نقل آن
راحت است.
 

فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵...
ما را در سایت فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 0:00