خسارات جوندگان زعفران:

ساخت وبلاگ
چکیده : « خسارت جوندگان: از میان جوندگان، خرگوش و انواع موشها و تشی، دشمنان سر سخت زعفران هستند.... با عنوان : خسارات جوندگان زعفران: بخوانید :
« خسارت جوندگان: 
از میان جوندگان، خرگوش و انواع موشها و تشی، دشمنان سر سخت زعفران  
هستند. هر کدام از اینها به شکل خاصی بوته زعفران را نابود میکنند.  
1( خرگوش:  
از آنجا که در فصل زمستان در مناطق زعفران کاری تنها سبزی قابل توجه، علف  
سبز زعفران میباشد، خرگوشها برای رفع گرسنگی علاقه زیادی نسبت به خوردن  
این سبزی خوش خوراک دارند لذا خسارت خرگوش در این فصل از سال گاهی  
باعث انهدام مزرعه زعفران میشود. برای مقابله با این جاندار از تله گذاشتن،  
محصور کردن زمین و طعمه مسموم )فسفر دو زنگ به نسبت 5/2 درصد در بلغور  
گندم روغن زده( استفاده میشود.  
2( موش کور:  
این جانور علاقه شدیدی به پیاز زعفران دارد و به همین دلیل در مدت کوتاهی  
مزرعه را نابود می کند.  
در صورت مشاهده این جانور در مزارع زعفران، باید به سرعت برای مبارزه با آن  
اقدام نمود زیرا این جانور به سرعت زاد و ولد می کند.
طرق مبارزه با این جانور: انواع دمیدن گازهای سمی لوله اگزوست یا دود کاه و  
پهن به داخل سوراخهای محل زندگی موش کور.  
0 دمیدن گاز با استفاده از کپسولهای گاز شهری به داخل لانه موش.  
0 آب انداختن لانه های موش و انتظار بیرون آمدن و کشتن آنها 
0 گذاشتن قرص فوستوکسین در لانه موش به منظور مسموم نمودن آنها 
0 دادن طعمه مسموم فسفر دو زنگ در مسیر رفت و آمد موشها 
3( موش کوهستان:  
خسارت این موش نیز همانند موش کور بوده و نحوه مبارزه نیز مشابه است.  
4( موش صحرایی:  
بیشتر تغذیه این موش از برگهای زعفران است.  
راههای مبارزه: استفاده از تله و قرار دادن طعمه مسموم در مسیر رفت و آمد  
موش از بهترین راههای مبارزه به شمار میرود.  
5( تشی:  
این جونده به نام محلی سیخور نیز معروف است. جانوری است علفخوار و از  
گیاهان مختلف تغذیه می کند. علاوه بر استفاده از برگ زعفران، پیازهای زعفران را  
ً به صورت گروهی  
نیز از خاک بیرون کشیده و از آن تغذیه می کند. تشی ها معموال 
3-15 تایی در یک لانه زندگی میکنند. این جانور هر سال 1-2 بار آبستن شده و  
هر بار 1-4 بچه زایش می کند.
راههای مبارزه با تشی عبارتند از: تور کشی و حصار کشی اطراف مزارع، شکار  
تشی با اسلحه، از بین بردن لانه و محل زندگی آن، استفاده از طعمه مسموم و استفاده  
از سموم تدخینی در درون لانه.
فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵...
ما را در سایت فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 0:00