علفهای هرز در زعفران:

ساخت وبلاگ
چکیده : علف‌هاى هرز اغلب از طریق بذر زیادى که تولید مى‌کنند، تکثیر مى‌شوند و بذر آنها از راه باد، آب، حیوانا... با عنوان : علفهای هرز در زعفران: بخوانید :

علف‌هاى هرز اغلب از طریق بذر زیادى که تولید مى‌کنند، تکثیر مى‌شوند و بذر آنها از راه باد، آب، حیوانات و انسان از نقطه‌اى به نقطه دیگر انتشار مى‌یابد. براى از بین بردن علف‌هاى هرز شیوه‌هاى زیادى وجود دارد اما معمولاً از ترکیب دو یا چند روش نتیجه مناسب‌ترى به‌دست مى‌آید. با علف‌هاى هرز به‌ روش‌هاى مکانیکی، زراعی، بیولوژیکى و شیمیائى مبارزه مى‌کنند، اما در زراعت زعفران روش مکانیکى به‌ویژه وجین متداول است و روش شیمیائى با توجه به‌خواب تابستانى زعفران عملى مى‌باشد.
وجین: با توجه به اینکه بوته زعفران ضعیف، کوتاه و ظریف است، وجین از اهمیت بسیارى برخوردار است زیرا چنانچه زمین کشت از وجود علف‌هاى هرز پاک نشود پس از مدتى تمام مزرعه را پوشانده و نابودى آنها به‌سختى امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین در پنج ماه بهار و تابستان که پیاز زعفران دوره استراحت تابستانى خود را مى‌گذراند، کشاورزان با استفاده از وسایل دستى و ماشینی، به‌راحتى علف‌هاى هرز را از بین‌ مى‌برند. کشاورزان از بردن ماشین‌آلات سنگین به داخل زمین خوددارى مى‌کنند زیرا این وسایل باعث کوبیدگى سطح خاک مى‌شوند. در هر صورت اولین وجین زعفران پس از برداشت گل‌ها (گل‌پاک)، دومین آن به‌فاصله یک ماه پیش از آبیارى و پس از شخم زمین و وجین سوم به‌هنگام برداشت علوفه زعفران و سرانجام آخرین وجین در فصل تابستان انجام مى‌شود. براى مبارزه با علف‌هاى هرز مزرعه زعفران از سموم زیر استفاده مى‌شود:
- سونالان براى از بین بردن علف‌هاى هرز بذرى پیش از سله‌شکنى (چهار شاخ زدن) استفاده مى‌شود.
- استفاده از گالانت براى کنترل علف‌هاى هرز باریک‌برگ. زمانیکه علف‌هاى هرز چهاربرگه شده باشند.
- استفاده از سنکور براى کنترل علف‌هاى هرز پهن‌برگ.معمولاً گالانت و سنگور در بهمن و اسفند ماه استفاده مى‌شوند.
فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵...
ما را در سایت فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 0:00